ELTE


Vezetési és pedagógiai gyakorlat a cserkészekkel

szabadon választható tantárgy

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SEK BDPK - SBANXX0036 / SBALXX0036 - gyakorlati jegy (3) - 2024. tavasz (2024.04.13. 9:00 - 21:00)


Leírás és követelmények


Miért vennéd fel ezt a tantárgyat? 

„Képzeljük el, hogy szeretnénk fiatalokat megszólítani és ehhez találunk egy éppen leszerelő, de még viszonylag fiatal tábornokot, egy nemzeti hőst, aki katonaévei nagy részét azzal töltötte, hogy felderítő, kém volt. Ez elég népszerűvé teszi a fiatalok körében is. Összegyűjt 24 fiatalt és elviszi őket nyáron egy szigetre táborozni. Ad nekik egyenruhát, hogy a szegény és a gazdag gyerekek közötti különbség eltűnjön, érezzék összetartozásukat és, hogy máris kezdjenek hasonlítani vezetőjükre, példaképükre. A táborban pozitív törvények szerint élnek, 5-8 fős csoportokba osztva. A kisebbeket pár évvel idősebb, rátermett fiatalokra bízza, bevonva őket a vezetésbe. Cselekedve tanulnak, természeti környezetben játszanak. A tábor után, tapasztalatai alapján ír egy könyvet a fiataloknak, amit kiadnak.

100 év múlva azt az eredményt várjuk ettől a kísérlettől, hogy létrejön a világ egyik legnagyobb ifjúsági szervezete, amelyben addig 500 millióan vettek részt önként. Egyike lesz a legnagyobb nemzetközi szervezeteknek, csupán néhány olyan ország lesz, ahol nincs jelen a mozgalom. A könyv, amiről szó volt, a 20. század negyedik legolvasottabb könyve lesz. A Holdon járt űrhajósok egy kivétellel minden, a világ vezetőinek pedig körülbelül a 85 %-a azok közül kerül ki, akik részt vettek a mozgalomban.

Valójában ez nem csak egy gondolatkísérlet. A felsorolt eredményeket nem várta előre talán senki, viszont megvalósultak. Robert Baden-Powell 1907-ben valóban elvitt 24 fiút London utcáiról Brownsea szigetére, ez volt az első cserkésztábor. Hamarosan megjelent a fiataloknak szóló könyve Scouting for Boys címmel, amit sok nyelvre lefordítottak. A cserkészetet pedig ma is a világ legsikeresebb ifjúságnevelő mozgalmának mondhatjuk.

Mitől ilyen népszerű több mint száz éve ez a szervezet, hogyan tudott fennmaradni az idők során? Ha a fiatalok nevelésével foglalkozik, kell, hogy legyen tevékenységében pedagógia. Hogyan működik ez a rendszer? Mit tanulhatnánk a cserkészet pedagógiájából? Mit tudna a mai kor iskolája is hasznosítani ebből? Vannak-e alkalmazható módszerei? Beilleszthető-e az iskola világába a cserkészet? Tanórán kívüli pedagógiai tevékenységként, vagy akár az órai munkában is alkalmazhatóak a cserkészek módszerei? Hasznos-e egy cserkészcsapat az iskolában? Mi jellemző annak tagjaira?”


Oktatás:

A hallgatók egy napot töltenek el cserkészvezetők irányításával, ahol megismerkednek a cserkészet alapjaival és a gyakorlatban próbálják ki azt. Közben betekintést nyernek pedagógiai és vezetési módszereibe a nagyobb és kisebb közösségek életébe.

Önálló munkaként vagy filmeket néznek meg, vagy az ajánlott szakirodalmak közül olvasnak el egyet, vagy egy cserkészrendezvényen vesznek részt; majd élményeikből rövid beszámolót készítenek.

 

Tantárgy tartalma:

’1 féléves’ szabadon választható tantárgy

4 kreditpont

felvehető: bármelyik félév, bármelyik szak; nappali és levelező tagozaton is

A tantárgyat csak egyszer szabad felvenni, ha valaki másodszor is felveszi (akár egy féléven belül másik tagozaton is), akkor is csak egyszer teljesítheti, a második és további tárgyfelvétel esetén elégtelent kap.

 

Tantárgyi kapcsolatok:

mérnökképzéseken: Vezetési ismeretek, Munkaszervezés, Konfliktuskezelés, Kommunikáció

pedagógusképzések esetén: Neveléstörténet, Neveléselmélet, Didaktika, Tanórán kívüli pedagógiai tevékenység, Élménypedagógia

 

Témakörök:

cselekedve tanulás, keretmese, vonzó programok a természetben, élménypedagógia, tehetséggondozás, hit és erkölcs kérdései, hazaszeretet, életforma, közösségszervezés, csoportdinamika, elsődleges csoport, pozitív szabályok és fegyelmezés, elkötelezett és szolgálati-jellegű vezetés, vezetőképzés

  

Számonkérés és értékelés rendszere:

Követelmények:

Részvétel a meghirdetett egész napos gyakorlaton. (2024.04.13. 9:00 - 21:00)

Az egész napos gyakorlat (tanulmányi nap) féléven belül alapvetően nem pótolható. 

Ha valaki szabályzat szerinti pótlási jogával kíván élni, a vizsgaidőszak első hetének végéig kell teljesítenie a következőket: 

- az Ajánlott könyveknél felsoroltak közül az első 5-ből (kb. 650 oldal) és a Száz év vagány című filmből (1-4. rész) szóbeli vizsgát tesz;

- egy legalább kétnapos cserkészprogramon vesz részt, ezt önállóan megszervezi, a Magyar Cserkészszövetség III. Kerületének egyik csapatparancsnokától a részvételről igazolást hoz és a programról írásbeli beszámolót ad le

Pótlási szándékát a hallgató a vizsgaidőszak első napjáig jelezheti a sz.gyula@sek.elte.hu e-mail címen.

Egy választott feladat elvégzése: (Határidő: 2024.05.11. 12.00)

   Az Irodalom címszó alatt ismertetettek közül egy mű (könyv vagy film) feldolgozása.

   Vagy részvétel egy másik cserkészprogramon.

Beszámoló leadása:

Rövid kérdőív kitöltése a gyakorlat után.

és

1 oldalas beszámoló leadása a Teams-ben a választott feladatról:

1 oldalas reflexió írásban (12-es betűméret, 1,5-es szóköztávolság)

Nem tartalmi kivonatot kérünk! Hanem egy reflexiót arra, hogy benned mi történik, mi mozdul meg.

Ilyen és ehhez hasonló kérdések mentén végezd ezt a reflexiót:

Mi lelkesített, mi inspirált?

Mi gondolkodtatott el?

Mit erősített meg bennem és hogyan?

Milyen felismeréseket, új meglátásokat adott?

Mi lepett meg?

Mi keltett bennem ellenállást? Mi az, amivel birkózom?

Hogyan dolgoznak bennem az olvasottak, látottak, tapasztaltak?

Hogyan alakított/alakít engem?

Stb.

 

Irodalom:

Ajánlott könyvek:

Mi fán terem a cserkészet 

Egységes ifjúságnevelési kézikönyv

Cserkészet fiúknak (Scouting for Boys)

A cserkészvezető

Pedagógia és cserkészet (részletek)

A mafekingi fiúk

A boldogulás ösvényein

A fiúk királya

A zöld sziget 

RAP 2 

A vezetés ösvényein

Keresztül kasul

Filmek:

Utánam, fiúk!

Száz év vagány 1-4.

Holdfény királyság

Mintamókus

Elérhetőség:

Szár Gyula Gergely OPraem: sz.gyula@sek.elte.hu 

3ker@cserkesz.hu


TeamsTovábbi lehetőségek: 

Mi fán terem a cserkészet? 

Filmek

Csapatok a környéken

Cserkész honlap (MCSSZ)

Világszervezet (WOSM)