Március 14-én dr. Székely János Megyéspüspök Atya meghívására a Püspöki Palotában gyűlt össze Elnökségünk és kerületünk cserkész-paptestvérei.

A találkozó délelőtt 11-kor kezdődött, Püspök Atya köszöntőjével. Hangsúlyozta, hogy az egyházi vezetőknek is szívügyüknek kell tekinteni a cserkészet támogatását, hiszen a példás életre nevelés, melynek része a vallásgyakorlás és a hit is, egyre inkább háttérbe szorul a mai világban.

Harkay Péter, kerületi vezetőtisztünk vázolta a Magyar Cserkészszövetség III. Kerületének helyzetét a paptestvéreknek, miszerint manapság egyre nehezebb a cserkészetbe bevonni és meghívni a fiatalokat. Hiszen annyi más lehetőséggel, elsőre vonzóbb alternatívával is versenyeznünk kell. Célunk a cserkészet újraélesztése kerületünk településein, erre megvan a lehetőség, azonban szükséges a cserkész papok szellemi támogatása is.

Ezután pár szóval minden atya elmesélte, miként került kapcsolatba a cserkészettel. Volt, aki egész fiatal korában megismerkedett vele, míg másokat az új plébániájukra kerülve neveztek ki csapatparancsnoknak. Többségük nem tud aktívan részt venni hivatásuk miatt a programokon, azonban teljes vállszélességgel támogatják a cserkészet ügyét. Ígéretet kaptunk, hogy amennyiben meghívjuk őket programjainkra, igyekeznek minél nagyobb számban mozgósítani plébániájuk ifjúságát. Püspök Atya is hangsúlyozta a személyes megkeresés fontosságát.

Két helyről csapatalapítási szándék is érkezett: Vasszécsenyből és Rédicsről. Többen kérték, hogy csapataink cserkésztáborában biztosítsunk lehetőséget egy-egy nyílt nap keretében a cserkészek tábori életének bepillantásába a hittanosaik számára. Kerületünk vezetősége erre ígéretet is tett.

A délelőtt zárásaként Püspök Atya megvendégelt minket egy finom ebéddel is. Ezúton is köszönjük neki ezt a találkozót, bízunk benne, hogy közös összefogással sikeresen munkálkodhatunk cserkészetünk és cserkészeink jövőjéért.